AKTIVNÍ UHLÍ

U nás najdete široký sortiment aktivního uhlí (prachové, granulované, pelety) připraveného na bázi dřeva, jedinečného typu kamenného (černého) uhlí nebo kokosových skořápek. Z palety nabízených výrobků si vyberete typ na téměř každou známou aplikaci. Pro hrubou orientaci vám poslouží následující tabulka základních typů. Přehled základních typů aktivního uhlí

A) prachové   B) granulované   C) tvarované

 

A) PRACHOVÉ aktivní uhlí

Prachové aktivní uhlí NWSI je vysoce kvalitní mnohoúčelový materiál. Užívá se v technologiích produkujících čisté chemikálie, potravinářskě výrobky, léčiva. Prachové aktivní NWSI odbarvuje, odvodňuje a zachycuje na svém enormně velikém povrchu široké spektum nejrůznějších nečistot.

Typ označení

Podíl částic < 0,075 mm

Jodové číslo

Methylen číslo mg/g

pH

Obsah vody

Obsah popela

Stav skladu

 

%

min.

min.

 

max.

max.

 

NWSI 17

95

1000

180

8-10

10

7

 

NWSI 17 AW

90

1000

180

5-7

10

5

 

MSI N 16

 

900

160

 

10

8

 

B) GRANULOVANÉ aktivní uhlí

Granulované aktivní uhlí NCG,NCC( kokosové skořápky ) je vysoce kvalitní mnohoúčelový materiál vyrobený nejmodernější technologií z vybraného druhu černého uhlí. Uvedené typy se především používají k čištění vody. Aktivní uhlí NCG,NCC( kokosové skořápky ) odbarvuje, odstraňuje pachy a zachycuje na svém enormě velikém povrchu široké spektrum nejrůznějších nečistot včetně organických rozpouštědel.Vyznačuje se relativně velkou mechanickou pevností. Užívá se především pro odbarvování, dechloraci a čištění vody, ale dá se s úspěchem použít i na čištění vzduchu.

( V odkazu TECHNICKÉ INFORMACE - NABÍDKOVÉ LISTY naleznete TABULKU převodu velikostí částic granulovaného aktivního uhlí z jednotek MESCH na MM pro vaší snadnou orientaci v jednotlivých typech granulovaného AU )

Typ označení

Velikost částic

Jodové číslo mg/g

Obsah vody v %

Obsah popela v %

Sypná hmotnost

pH

Stav skladu

 

mm

 

max.

max.

     

NCG 10-30 A.W.

0,6-2,00

1000

4,5

10

450±20

7-8

zboží skladem

NCG 10-30

0,6-2,00

1000

5

10

450±20

8-10

zboží skladem

NCG 8-30

0,6-2,4

900

6

10

450±30

8-10

zboží skladem

NCC 4-8

2,36-4,75

1150

5

5

500±50

8-10

zboží skladem

NCC 12x40 mesch

0,425-1,7

1100

5

5

380-450

8-10

zboží skladem

C) TVAROVANÉ aktivní uhlí (pelety, válečky)

Tvarované aktivní uhlí NCP je vysoce kvalitní produkt ve formě peletek (válečků) vyrobený z vybraných druhů antracitu vysokotepelnou aktivací vodní parou přesně řízeným technologickým procesem. Vyniká pevností a porezní strukturou, která mu uděluje vynikající sorpční schopnost pro široké spektrum organických sloučenin. Aktivní uhlí je určeno především k zachycování rozpouštědel z plynné nebo kapalné fáze. Zvláště se osvědčuje jako regenerovatelná náplň absorbérů org. rozpouštědel (benzín, benzen, toulen, chlorovaná rozpouštědla, cyklohexan, kumen aj.). Je vhodné i pro odolejování kondenzátů a k čištění vody, kde se zvláště uplatňuje jeho vynikající mechanická pevnost a nízká tlaková ztráta.

Typ označení

Průměr částic

CTC v %

Tvrdost v %

Obsah vody v %

Obsah popela v %

Sypná hmotnost

Stav skladu

 

mm

min.

min.

max.

max.

g/l

 

NCP 40-70

4

70

97

3

9

450±30

zboží skladem

NCP 40-70 H

4

60

97

3

7

500±30

zboží skladem

NCP 40-70 A.W.

4

70

pH 7-8

3

9

450±30

zboží skladem

NCP 50-70

5

70

95

3

8

450±30

zboží skladem

NCP 15-50

1,5

50

95

3

8

500±30

 

NCP 15-65

1,5

65

95

3

10

450±30

zboží skladem

NCP 40-55

4,0

55

95

3

10

500±30

 

Krátce o užití aktivního uhlí

Aktivní uhlí má schopnost absorbovat na svém ohromném povrchu organické látky z vody a plynů. Tato jeho absorpční schopnost je v některých případech umocněna katalytickou schopností. Například chlór rozpuštěný ve vodě se na povrchu aktivního uhlí mění v neškodný chlorid, sirovodík na síran. Aktivní uhlí dokáže odstranit z vody pachutě a zápachy, chlór, zabarvení, ropné látky, vedlejší produkty chlorace vody, chlorované uhlovodíky, DDT, benzen, toluen, xylen, pesticidy a řadu jiných znečištění. Ze vzduchu dokáže aktivní uhlí odstranit: páry organických rozpouštědel, chlór, sirovodík, kyanovodík, produkty spalovacích procesů, čpavek, aminy, bojové otravné látky, rtuť a další. Na základě specifikace požadavků na funkci zařízení s náplní aktivního uhlí jsme schopni doporučit a dodat optimální typ náplně. Nabízené typy aktivní uhlí jsou stabilně na skladě. Aktivní uhlí je baleno ve vícevrstvých kombinovaných obalech (pytle papír-PE) po 25 nebo 20 kg, případně dle požadavku big bag á 500kg.