DOKUMENTY KE STAŽENÍ

SPECIFIKACE A DALŠÍ DOKUMENTY BUDOU POSTUPNĚ DOPLŇOVÁNY

KATEXY  změkčování, demineralizace atd.

Tulsion_t-42-mp   Tulsion-t-42   Tulsion-t-52-h-sm   Tulsion-t-42-na-ff  Tulsion-t-53-na 

ANEXY  změkčování, demineralizace atd.

Tulsion-a-26-oh-sm  Tulsion-a-2xmp-adm   Tulsion-a-23-sm  Tulsion_a-23 

 Tulsion_a-27mp   Tulsion_a-62-mp_2

CHELATAČNÍ     odstraňování těžkých kovů atd.

Tulsion_ch-97

KATALÝZA        okysličovadla (MTBE,ETBE,TAME)     

 T-62 MP wet

NUKLEÁRNÍ   ionexy jaderné čistoty

Tulsion-a-26-oh-sm_2   Tulsion-t-42_2   Tulsion_t-42-mp_3

MIXBED   regenerovatelné

Tulsion_mb-115     

                neregenerovatelné

Tulsion_mb-106-11_3             

BIODIESEL  speciální ionex pro čištění bionafty

T-45-bd-product-leaflet_2   Thermaxt45bdmacrovst45gel   

Macro-metals-meoh-monoglycerides  Methanol-regeneration-procedure 

Biodiesel-introductory-page   Biodiesel-application-notes-tds  

Biodiesel-notes-faqs  Biodiesel-notes-industrial-usage  Column-loading-procedure

SPECIÁLNÍ    pro odstranění dusičnanů - Tulsion_a-62-mp 3   Atest-tulsion-a-62mp0001

                       změkčování pitné vody - Tulsion-t-42-na-ff_2